Måndagen
3/12

öppet 10- 12

övrig tid efter
överskommelse

0733-909777

 


KARTA

Kristianstad
Musikverkstad
Lagmansgatan 4
291 53 Kristianstad
044 - 20 90 20
0733 - 90 97 77
E-post: använd info@mu...
Musikverksta'n i Kristianstad
reparerar träblås för musiker på alla nivåer,
nybörjare, amatörer & proffs

Här finns verktygen, erfarenheten och kunskapen som
får ditt instrument att spela bättre än vad det gjorde
första gången du tog upp det ur etuiet

Viktigare ändå - det kommer att hålla i många år

Jag har tidigare förmedlat hyresinstrument
från Selma Music i Uppsala men då det tar
för mycket av min dyrbara tid
får ni nu vända er direkt till Selma Music.
Service av intrumenten fortsätter som vanligt

Sidan är ett provisorium och kommer
att förbättras när tid ges

- Välkommen -
Per Lundberg